Community

JCI biedt denkkracht aan Brandweer Hollands Midden

Afgelopen vrijdag was het zover: JCI Leiden ging haar IMPACT skills in de praktijk toepassen. Samen met een senator, leden van andere kamers en potentiële leden begon de avond, onder leiding van JCI Leiden voorzitter Pauline Arts, met de vraag: hoe divers is je werk? Dit varieerde van veel diversiteit tot ‘de enige vrouwen die bij ons werken, zitten achter de receptie’. Niet alleen de brandweer worstelt dus met het diversiteitsprobleem.
Na deze introductie initieerde JCI Nederland voorzitter Ruud Tuithof een gesprek over het inzetten van diversiteit als middel om een doel te bereiken. Diversiteit helpt het future proof maken van je organisatie, iets waar JCI Nederland dit jaar veel bij stil staat, ook met het oog op het Wereldcongres in november 2017. “Impact begint klein”, geeft Ruud aan, “en dat begint hier: in de maatschappij.” 
Dan de man waar de avond om draaide, of eigenlijk: de uitdaging waar hij voor staat. Na een korte uitleg van Kees van Nierop, clustercommandant Veiligheidsregio Hollands Midden over zijn wens voor meer diversiteit zijn de aanwezigen uiteen gegaan in twee groepen: eén groep ging aan de slag met de interne uitdaging, de andere met de externe uitdaging. Na een half uur brainstormen en ‘waarom’, ‘waarom’, ‘waarom’, ‘waarom’, en ‘ waarom’ te hebben gevraagd aan Kees hebben de twee groepen hun bevindingen gepresenteerd. 
Wat bleek: het werk van de brandweer bestaat voor 10% uit het blussen van branden. De overige 90% zijn klussen zoals koolmonoxide, het redden van katjes uit bomen, et cetera. Juist voor die 90% hebben de brandweerlieden onder andere soft skills nodig. Werving en selectie gebeurt echter op basis van de criteria die nodig zijn om een brand te blussen. Juist, die 10% van de klussen. Dit bevordert het gehalte van testosteron binnen het brandweerkorps. Juist vaardigheden zoals empathie en inlevingsvermogen zijn belangrijk binnen de brandweer, maar de selectie vindt juist plaats op basis van kracht en cardio. Een punt waar Kees van Nierop niet bij stil had gestaan.
De andere groep keek naar de externe uitdaging. Brandweerlieden worden belemmerd in het uitvoeren van hun taak onder andere vanwege de cultuurverschillen en taalbarrières. Er leeft onder bepaalde bevolkingsgroepen ook een negatief imago van de brandweer. Verbinding met de mensen die de brandweer bedient, is essentieel. Er werd ook al veel gekeken naar mogelijke oplossingen. Voorbeelden daarvan zijn: de introductie van een intermediair, een soort wijkagent van de brandweer, die voor verbinding kan zorgen tussen de brandweer en alle lagen van de bevolking. Of, meer voorlichting geven aan jongeren met een meer diverse achtergrond om het imago van de brandweer op te krikken. 
Pauline sloot de avond af door te kijken hoe we hier een follow-up aan kunnen geven. Kees van Nierop gaat zijn bevindingen intern bespreken en betrekt ons bij het verdere proces. In ieder geval was Kees van Nierop tevreden met de geleverde denkkracht. Kortom: een geslaagde avond!
Share by: